59-dars. Work/working go/going do/doing

ular quyidagilar bilan birga keladi. Bugun sizlar bilan juda oson mavzulardan birini o’rganamiz. Ingiliz tilida fe’lning hech qanday qo’shimchalarsiz kelishi infinitive deyiladi. Masalan: work / go / be etc. (infinitive) Infinitive quyidagigilar bilan birga keladi. will/can/must etc. + infinitive: To dan so’ng ham biz infinitivni qo’llashimiz mumkin. Fe’lga ing ni Batafsil …

58- Dars. She said that…. He told me that….

Bugun sizlar bilan ajoyib mavzulardan birini o’rganib olamiz. Siz kimdandir eshitgan axborotingizni so’zlab berayotganingizda albatta uning nomidan foydalanasiz va bu o’zlashtirma gap deyiladi. Masalan: Jack : I am a student (Men talabaman) Jack said that he was a student (Jack student ekanligini aytdi) Bunda birinchi gap o’zlashtirma gaplarda albatta o’zgarishlarga Batafsil …

57-Dars. Do you know where …..? I don’t know what ….?

Bugungi mavzuyimiz har kungi hayotmizda tez-tez beradigan savollar bilan bog’liq. Tasavvur qiling sizga kimdur, nimadir yoki qayerdir kerak. Lekin qidirganimizni topishda beradigan savollarimiz aslida qanday tuziladi? Avvalo bunday holatda biz o’zimiz bilmagan holda bitta emas ikkita savol beramiz. Can you tell me where is the station? (Stansiya qayerdaligini aytolmaysizmi?) Birinchisi: Batafsil …