41-dars. Can and could

-can ham ingliz tilida modal fe’l hisoblanadi. -can ingliz tiliga qila olmoq deb tarjima qilinadi. I,he,she,it,we,you,they+can ishlatamiz. I can play the piano. (Men piyanina chala olaman). -could -canning o’tgan zamon shakli. -could ayniqsa quyidagilar bilan ishlatiladi: see-ko’rmoq hear-eshitmoq smell-hid taste-maza feel-his qilmoq remember-eslab qolmoq understand-tushunmoq My grandfather could speak five Batafsil …

37-dars. I am going to….

-going to ingliz tiliga -moqchiman deb tarjima qilinadi. -going to di asosan avvaldan rejalashtililgan ish-harakatlariga ishlatamiz. -going to di o’tgan zamonda qaror qilgan bo’lamiz, uni amalga oshirish hozirgi va kelasi zamonga ta’luqli bo’ladi. Gap tuzayotganda s+am/is/are+going to shaklida yasaladi. Inkor shaklida -not yuklamasini foydalanamiz. So’roq shaklida am/is/are+s+going to shaklida yasaymiz. Batafsil …

36-dars. What are you doing tommorow?

Hozirgi davomli zamon (present continuous) ish -harakati gapirilayotgan vaqtda davom etayotgan ish harakatiga aytiladi. Gaplarni subject (ega)+am/is/are+ ing yasaymiz. Biz hozirgi davomli zamon (present continuous)ni faqatgina hozir qilayotgan ish-harakatimizga emas, balki kelajakda aniq bajaradigan ish-harakatimizga ham ishlatamiz. Bu zamonda kelasi zamonda gap tuzish uchun s+am/is/are+ing+tommorow/next week shaklida yasaymiz. Hozirgi davomli Batafsil …

35-dars. Regular and irregular verbs.

Ingliz tilida 2 xil fe’l bor: regular verb(to’g’ri) va irregular verb (noto’g’ri). Ularning  o`rtasida  uncha  katta  farq  yo`q.  Ularni ajratib olish yo’llaridan biri noto’g’ri fe’llarni yodlash. To`g`ri  fe`llarga  O`tgan  zamonda hamda uchinchi ishlatilish holatida +ed qo`shimchasi qo`shiladi,  xolos.  Noto`g`ri  fe`llarni  bo`lsa  o`tgan  zamonda,  ya`ni  V2  hamda  V3  holatida shakli butunlay o`zgartirib yuboriladi.   V2 – bu Past simplening xabar gapidagina qo`llaniladi, xolos. Shu  bois,  ularni  yodlab  olish  zarar  qilmaydi.  Qayerda  V2  formulasini  ko`rsangiz, demak u Past Simplening xabar gapi bo`lib chiqadi. (Men kecha xonamni tozaladim). (Chris Universitetni muhandisligida o’qigan).  V3  –  Perfect  zamonlarda,  Passive  zamonlarda  hamda  sifatdoshda  ishlatiladi. Qayerdaki, V3 formulasini ko`rsangiz, demak bular yuqorida  sanab o`tilganlardan biridir!  (Men xonamni tozalaganman). (Tina Londonda o’n yilda beri yashaydi). Noto’g’ri fe’llar Batafsil …

34-dars. Active voice (aniq nisbat)

Aniq nisbat (active voice) maxsus gramatik ko’rsatgichga ega emas. Ma’nosiga ko’ra aniq nisbat ish-harakatning asosan ega tomonidan bajarilganligini ifodalaydi. Aniq nisbatda (active voice) – ega ish – harakatni bajaradi. Misol uchun: Ms. Watson makes delicious sweet potato pies. (Ms.Watson shirin kartoshkali piroglar tayyorlaydi.) Bu gapda Ms.Watson ish – harakatni bajaruvchi Batafsil …

33-dars. is done, was done (passive voice 1)

Ingliz tilida fe’llarning 2 hil nisbati mavjud: passive voice (majhul nisbat) va active voice (aniq nisbat). Majhul nisbat (passive voice)da tuzilgan gaplarda ish-haraktni bajaruvchi egasi yoki shaxs bo’lmaydi. Bu nisbatda gaplardi to be fe’lini zamondagi shakllari va o’tgan zamon sifatdoshi yordamida yasaymiz. Misol uchun: Excesises 1. Bu so’zlardan gaplar yozing. Batafsil …