10-dars. Can modal fe’li

Ingliz tilida can modal fe’li qila olmoq degan ma’noni bildiradi va egadan keyin qo’yiladi.
Masalan: I can read. (Men o’qiy olaman)
I can swim. (Men suzolaman).

Can barcha shaxslar uchun bir xil ishlatiladi. I can, you can, he can va h.k.
Biz can modal fe’lidan inkor gap yasamoqchi bo’lsak odatga ko’ra can dan keyin not yuklamasi qo’yamiz. Masalan:
I can not swim. (Men suza olmayman)
You can not run. (Siz yugura olmaysiz)

Can dan so’roq gap yasalganda esa can modal fe’li egadan oldinga qo’yiladi. Masalan:
Can you sing? (Qo’shiq ayta olasanmi?)
Can she speak English? (U ingliz tilida gapira oladimi?)

New words:
dance – raqsga tushmoq
sing – kuylamoq
drive – haydamoq, minmoq (mashina)
ride – minmoq (ot, velosiped)
swim – suzmoq
run – yugurmoq
fast – tez
cook – pishirmoq
paint – chizmoq

1. Bu Naomi. U nimalar qila olishi va nimalar qila olmasligini yozing

2. Rasmlarga qarang. Siz o’zingiz nimalar qila olsangiz + qila olmasangiz x belgisini qo’ying.

Nimalar qila olishingiz va qila olmasligingizni yozing.

3. Rasmlarga qarang. Quyida berilgan so’zlardan foydalanib savollar yozing va ularga javob bering

Do'stlaringizga ulashing:

One thought on “10-dars. Can modal fe’li”

Leave a Reply

Your email address will not be published.