18-dars How much / How many

Ingliz tilida How much / How many so`roq so`zlari mavjud bo`lib, ularni so`roq gaplarni ifodalashda ishlatiladi va har doim gapni boshida qo`llaniladi.

How much – qancha, necha deb tarjima qilinib faqat sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi.
1.How much money do you earn per day? – bir kunda necha pul ishlab topasan?
2.How much bread is there? – u yerda qancha non bor?
3.How much water does she drink each day? – U bir kunda qancha suv ichadi?

How many – qancha, nechta deb tarjima qilinib faqat sanaladigon otlar oldidan ishlatiladi.
1.How many apples do you have? – Senda nechta olmalar bor?
2.How many girls dou you know about? – Sen nechta qiz xaqida bilasan?
3.How many bananas are there? – U yerda qancha banan bor?

1.Sanaladigon birlikdagi otlar:                            2.Sanalmaydigan otlar:
egg- tuxum                                                         sugar – shakar
chair – stul                                                           money – pul
apple – olma                                                       coffee – kofe
pen – ruchka                                                       water – suv
book – kitob                                                        bread – non

1.O`qing va to`g`ri javobni chizing.

2.Audio ni eshitib quyidagi so`zlarni to`g`ri ro`yxatga kiriting.

3.Quyidagi so`zlarni har biridan bitta sanalmaydigan otni toping

New Words

1.cheese – pishloq                                     6.pencil – qalam
2.lion – sher                                               7.train – poyezd
3.elephant – fil                                           8.meat – go`sht
4.milk – sut                                                 9.glass – shisha
5.helicopter – vertalyot                              10.place – joy

Do'stlaringizga ulashing:

Leave a Reply

Your email address will not be published.