19-dars Some/Any

Ingliz tilida Some va Any bir oz, bir qancha, ozgina, bironta deb tarjima qilinadi va otlar oldidan ishlatiladi.

Some – bir oz deb tarjima qilinib otlar oldidan ishlatiladi va faqat  darak gaplarda ishlatiladi.
1.I have some money to spend – Menta ishlatgani ozgina pul bor
2.There are some tomatos on the table – Stol ustida bir oz pomidorlar bor
3.I need some money – menga ozgina pul kerak

Any – bironta, bir qancha deb tarjima qilinib odatda inkor va so`roq gaplarda ishlatiladi.
1. Do you have any money? – Sizda ozgina pul bormi?
2.I don`t have any money – Menda umuman pul yo`q.
3. There is not any bread – U yerda bironta ham non yo`q.

Some ni ushbu xolatda so`roq gapda ishlatish mumkin:
1.Would you like some coffee? – bir oz cofe xoxlaysizmi?
2.Would you want some sugar? – Ozroq shakar istaysizmi?

1.Mashqni o`qing va to`g`ri javobni belgilang.

2.Ushbu dialogni Some/Any bilan to`ldiring.

3.Rasmdan foydalanib berilgan so`zlarga gaplar tuzing.

4.3- mashqdan foydalanib berilgan gaplarga so`roq tuzing va qisqacha javob ham.

 NEW WORDS

1.spend – sariflamoq                                                6.bike – velosiped
2.garden – bog`                                                        7.flower – gul
3.pizza – pitsa                                                           8.bird – qush
4.affirmative – darak                                                 9bag – sumka
5.lemonade – limonad                                              10.ice-cream -muzqaymoq

 

Do'stlaringizga ulashing:

Leave a Reply

Your email address will not be published.