20-dars ing Form and the To infinitive

Ingliz tilida Ing qo`shimchasini fe`lga qo`shib ot o`rnida ishlatiladi, misol uchun:
1. I like swimming – men suzishni yoqtiraman
2.John loves running – Jon yugurishni sevadi.
3.We don`t like taking exam – biz imtixon topshirishni yomon ko`ramiz.
To infinitive ni would like va would love bilan ishlatiladi va fe`l oldidan to ishlatib ot yasaladi.
1.I would like to swim – men yuzishni yaxshi ko`raman
2.woud you like to swim with me? – men bilan suzishni xoxlaysizmi?
3.would you love to visit Samarkand? – Samarqandga borishni sevasizmi?

1. Quyidagi rasmga qarab, misolga o`xshatib gaplar tuzing.

2.Misol dan foydalanib gaplarni to`ldiring.

3.Gaplarni ing yoki to infinitive bilan to`ldiring.

4.O`zingizga to`g`ri kelgan gaplarni like, love, don`t like larni qatnastirib tuzing.

   NEW WORDS

1.listen – eshitmoq                 6.draw – chizmoq
2.read – o`qimoq                    7.dance – o`ynamoq
3.theatre – teatr                      8.guitar – gitara
4.cook – pishirmoq                 9.noun – ot
5.travel – sayohat                   10.good – yaxshi

Do'stlaringizga ulashing:

Leave a Reply

Your email address will not be published.