Vazirlar mahkamasining 610-sonli qarori

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILLARINI O’QITISHNING SIFATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 y., 32-son, 820-modda) Uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o’qitish sifatini ta’minlash, chet tillarida erkin Batafsil …

Chet tillarini bilish milliy test tizimida baholanadi

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 11 avgustdagi “Ta’lim muassasalarida chet tillarini o’qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 610-sonli qarori asosida uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o’qitish sifatini ta’minlash, chet tillarida erkin so’zlasha oladigan Batafsil …