8-dars. Have / Have got

Image result for have got
Have
yoki have got bor bo’lmoq, ega bo’lmoq degan ma’nolarni anglatadi.
Masalan: I have a book. Yoki I have got a book.
Biz III shaxs birlik uchun (he, she, it) has ishlatamiz, qolgan barcha shaxslarga have ishlatiladi.
Masalan: She has got a pen.    He has apples.


Have gotdan inkor yasalganda, have va got orasiga not yuklamasi qo’yiladi.
Masalan:  I have not got a pen.               Menda ruchka yo’q
They have not got a dog in their house.        Ularning uyida it yo’q.
Have got = ‘ve got
Has got = ‘s got
Have not got = haven’t got
Has not got = hasn’t got

Savol shaklini yasash uchun esa have yoki has egadan oldinga qo’yiladi.
Masalan: Have you got a pen?                       Ruchkangiz bormi?
    Has Lily got a brother?                    Lilyning akasi bormi?

Rasmdagi ko’k maxluqqa qarang va u haqida yozing.

Rasmlarga qarang va ‘s got yoki hasn’t got dan birini qo’ying.

Savollarga qiyidagicha qisqa javob berish mumkin:
Have you got a pen?             Yes, I have/ No, I haven’t 
Has she got two pens?          Yes, she has / No, She hasn’t

Namunadagidek berilgan so’zlardan foydalanib savol tuzing va unga javob bering.

Do'stlaringizga ulashing:

2 thoughts on “8-dars. Have / Have got”

Leave a Reply

Your email address will not be published.