41-dars. Can and could

-can ham ingliz tilida modal fe’l hisoblanadi. -can ingliz tiliga qila olmoq deb tarjima qilinadi. I,he,she,it,we,you,they+can ishlatamiz. I can play the piano. (Men piyanina chala olaman). -could -canning o’tgan zamon shakli. -could ayniqsa quyidagilar bilan ishlatiladi: see-ko’rmoq hear-eshitmoq smell-hid taste-maza feel-his qilmoq remember-eslab qolmoq understand-tushunmoq My grandfather could speak five Batafsil …

37-dars. I am going to….

-going to ingliz tiliga -moqchiman deb tarjima qilinadi. -going to di asosan avvaldan rejalashtililgan ish-harakatlariga ishlatamiz. -going to di o’tgan zamonda qaror qilgan bo’lamiz, uni amalga oshirish hozirgi va kelasi zamonga ta’luqli bo’ladi. Gap tuzayotganda s+am/is/are+going to shaklida yasaladi. Inkor shaklida -not yuklamasini foydalanamiz. So’roq shaklida am/is/are+s+going to shaklida yasaymiz. Batafsil …

36-dars. What are you doing tommorow?

Hozirgi davomli zamon (present continuous) ish -harakati gapirilayotgan vaqtda davom etayotgan ish harakatiga aytiladi. Gaplarni subject (ega)+am/is/are+ ing yasaymiz. Biz hozirgi davomli zamon (present continuous)ni faqatgina hozir qilayotgan ish-harakatimizga emas, balki kelajakda aniq bajaradigan ish-harakatimizga ham ishlatamiz. Bu zamonda kelasi zamonda gap tuzish uchun s+am/is/are+ing+tommorow/next week shaklida yasaymiz. Hozirgi davomli Batafsil …

35-dars. Regular and irregular verbs.

Ingliz tilida 2 xil fe’l bor: regular verb(to’g’ri) va irregular verb (noto’g’ri). Ularning  o`rtasida  uncha  katta  farq  yo`q.  Ularni ajratib olish yo’llaridan biri noto’g’ri fe’llarni yodlash. To`g`ri  fe`llarga  O`tgan  zamonda hamda uchinchi ishlatilish holatida +ed qo`shimchasi qo`shiladi,  xolos.  Noto`g`ri  fe`llarni  bo`lsa  o`tgan  zamonda,  ya`ni  V2  hamda  V3  holatida shakli butunlay o`zgartirib yuboriladi.   V2 – bu Past simplening xabar gapidagina qo`llaniladi, xolos. Shu  bois,  ularni  yodlab  olish  zarar  qilmaydi.  Qayerda  V2  formulasini  ko`rsangiz, demak u Past Simplening xabar gapi bo`lib chiqadi. (Men kecha xonamni tozaladim). (Chris Universitetni muhandisligida o’qigan).  V3  –  Perfect  zamonlarda,  Passive  zamonlarda  hamda  sifatdoshda  ishlatiladi. Qayerdaki, V3 formulasini ko`rsangiz, demak bular yuqorida  sanab o`tilganlardan biridir!  (Men xonamni tozalaganman). (Tina Londonda o’n yilda beri yashaydi). Noto’g’ri fe’llar Batafsil …

34-dars. Active voice (aniq nisbat)

Aniq nisbat (active voice) maxsus gramatik ko’rsatgichga ega emas. Ma’nosiga ko’ra aniq nisbat ish-harakatning asosan ega tomonidan bajarilganligini ifodalaydi. Aniq nisbatda (active voice) – ega ish – harakatni bajaradi. Misol uchun: Ms. Watson makes delicious sweet potato pies. (Ms.Watson shirin kartoshkali piroglar tayyorlaydi.) Bu gapda Ms.Watson ish – harakatni bajaruvchi Batafsil …

33-dars. is done, was done (passive voice 1)

Ingliz tilida fe’llarning 2 hil nisbati mavjud: passive voice (majhul nisbat) va active voice (aniq nisbat). Majhul nisbat (passive voice)da tuzilgan gaplarda ish-haraktni bajaruvchi egasi yoki shaxs bo’lmaydi. Bu nisbatda gaplardi to be fe’lini zamondagi shakllari va o’tgan zamon sifatdoshi yordamida yasaymiz. Misol uchun: Excesises 1. Bu so’zlardan gaplar yozing. Batafsil …

Ayrim maktab direktorlari haqida

Ayrim toifa maktab direktorlari bor. Maktabni o’z shaxsiy tomorqasi deb o’ylaydi. O’qishni bitirib, biror yangi hodim ish so’rab kelsa, bir nima shartlar aytib, falon qiberasan piston oberasan, xona beraman bezatasan (huddi qaynona kelin tomonga shart qo’yganday) deb shartlarini aytib keyin ishga oladi. Shundaylarga aytmoqchiman, maktab otangizdan qolgan shaxsiy mulkingiz emas. Batafsil …