7-dars. Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun) Batafsil …