“Three wishes” scenario of fairytale

Ingliz tili fan oyligida darsdan tashqari o’quvchilar bilan birgalikda olib boriladigan mashg’ulotlarda qo’llash uchun “Three Wishes” (Uchta tilak) ertagi ssenariysi Three Wishes An Old Folktale Parts(6): Narrator 1 Narrator 2 Narrator 3 Fairy Woodcutter Wife <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Narrator 1: Once upon Batafsil …