17- dars Who and What

Bugungi mavzuyimiz Who va What haqida.

Ingliz tilida Who/What faqat so`roq gaplarda ishlatiladi.

  1. Who – kim? deb tarjima qilib gapning boshida keladi va faqat insonlarga nisbatan ishlatiladi.

strukturasi : Who + To be + noun (pronoun)
1.Who is that man? – Anavi odam kim?
2.Who are you?   –  Siz kimsiz?
3.Who is this girl? – Bu qiz kim?

  1. What – nima? deb tarjima qilinib gapni boshida keladi  va narsa-buyum, predmet va hayvonlarga nisbatan ishlatiladi.

strukturasi : What + To be + noun ( pronoun)
What + auxiliary verb( yordamchi fe`l) + verb
1.What is it? – bu nma?
2.What do you think? – nma deb o`ylaysiz?
3.What are you doing – nma qilyapsiz?

  1. Bu mashqda Who/ What ni mos kelgan yerga yozing.

2. O`qing va to`g`ri javobni aylanaga oling.


3. Yuqoridagi 1 – mashqdagidek Who/ What ni to`g`irlab yozing.

4. Mos kelgan harflarni kataklarga to`ldiring.

5. Quyidagi javoblarga who /what dan foydalanib mos keladigan savollar tuzing.

New Words

1. letter- xat                       6. breakfast- nonushta
2. run- yugurmoq              7. dolphin- delfin
3. mouse- sichqon             8. fish- baliq
4. doll- qo`g`irchoq            9. egg- tuxum
5. hat- shlyapa                   10. monkey- maymun

Do'stlaringizga ulashing:

Leave a Reply

Your email address will not be published.