16-dars. Preposition of time

Biz oldingi darsda preposition of place mavzusini o’rgangan edik. Biror shaxs yoki predmetni joylashuvini bildirish uchun biz in, on, at predloglaridan foydalangan edik. Ushbu mavzuyimizda esa huddi shu predloglardan vaqtni ifodalashni o’rganamiz.Vaqt predloglari ko’proq gap so’ngida keladi.Ular in, at va on1.Ingliz tilida kunning qaysidir qismini, oylarni, fasllarni va yillarni ifodalaganimizda Batafsil …

11-dars. Possessives – Egalik olmoshlari

Biz sizlar bilan oldingi darslarda ingliz tilida egalik olmoshlari va ko’rsatish olmoshlari haqida ma’lumotlar olgan edik. Bugungi darsimiz esa egalik olmoshlari haqida.Egalik olmoshlari ingliz tilida possessive pronouns deyiladi va biror narsaga egalikni bildiradi. Masalan:my pen – mening ruchkamhis book – uning kitobi Egalik olmoshlari quidagilar:Birlikdamy – meningyour – sening, sizninghis – Batafsil …