Ingliz tili grammatikasi

Bu sahifada ingliz tilidan grammatik darslar berib boriladi

1-dars. Ingliz alifbosi
2-dars. A/an artikli
3-dars. Fonetik qoidalar
4-dars. Plurals
5-dars. Personal pronouns
6-dars. To be fe’li
7-dars. Demonstartive Pronouns
8-dars. Have/Have got
9-dars. There is/there are
10-dars. Can modal fe’li
11-dars. Possessive pronouns
12-dars. The imperatives – Buyruq gaplar
13-dars. The Present Continuous – Hozirgi davomli zamon
14-dars. The Present Simple – Hozirgi oddiy zamon
15-dars. Preposition of place
16-dars. Preposition of time
17-dars. Who and What
18-dars. How much/ How many
19-dars. Some/Any
20-dars. -ing form and to infinitve

Do'stlaringizga ulashing: